Oferim consultanță în toate fazele unui proiect, astfel:

Analiza investitie propusa

 • Încadrarea și stabilirea eligibilitătii aplicantului si a investitiei;
 • Recomandari privind optimizarea ideii de investitie astfel incat sa se adopte solutia prin care se poate obține maximul de sprijin financiar nerambursabil.

Realizare documentatie de finantare

 • Consultanta tehnologica privind investitia;
 • Consultanta pentru obtinerea avizelor, autorizatiilor, certificatelor si a celorlalte documente ce compun dosarul de finantare, conform cerintelor programului de finantare;
 • Elaborare studiu de fezabilitate, memoriu justificativ, plan de afaceri, studiu de marketing, studiu de piata, analiza si proiectii economico-financiare pentru investitie;
 • Întocmirea cererii de finantare si a anexelor;
 • Întocmirea dosarului de finantare.

Consultanta pentru managementul investitiei (implementarea proiectului)

 • Menținerea relației cu autoritățile de management pe perioada evaluării proiectului (răspuns la eventuale solicitări de clarificări din partea acesteia);
 • Asistenta în derularea procedurilor de achizitie si realizarea dosarelor de achizitie (servicii, bunuri, lucrari);
 • Asistenta in realizarea masurilor de informare si publicitate specifice fiecarui tip de proiect;
 • Consultanta în elaborarea si depunerea dosarelor cererilor de plata;
 • Consultanta în elaborarea documentatiilor suplimentare solicitate de autoritatea contractanta conform procedurilor de contractare, achizitii, plati;
 • Intocmire rapoarte de progres pe perioada de implementare a proiectului;  Asistență vizită de monitorizare în perioada de implementare și post-implementare;
 • Asistenta în relatia cu proiectantii, dirigintele de santier, furnizori, executant lucrari de constructie din cadrul proiectului;
 • Consultanță privind managementul ciclului de viață al proiectului, prin monitorizarea regulată şi exhaustivă a resurselor, obiectivelor şi rezultatelor proiectului.