Începând cu 23 FEBRUARIE 2017 se pot depune proiecte în cadrul POR 2014-2020 Axa 2 - Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici şi mijlocii › 2.2 – Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor.

BENEFICIARI DIN MEDIUL URBAN SI RURAL: IMM-urile din mediul urban, precum si intreprinderilor mijlocii non-agricole din mediul rural cu un istoric de functionare de minim 1 an.

SE VOR FINANTA:

  • Constructia/ modernizarea si extinderea spatiului de productie / servicii;
  • Dotarea cu active corporale şi necorporale;
  • Activitaţi specifice procesului de internaţionalizare (participarea la targuri şi expoziţii internaţionale);
  • Achiziţionare de instalaţii si echipamente specifice in scopul obţinerii unei economii de energie sau sisteme care utilizeaza surse regenerabile alternative de energie;
  • Activitatile de implementare si certificare a sistemelor de management a calitatii ISO;
  • Certificarea produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice.

VALOARE FINANTARE MINIMA NERAMBURSABILA 200 000 Euro SI MAXIM 1.000.000 Euro.