Comuna Asau, judetul Bacau

Masura: 413-322 - Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale, PNDR 2007-2013, Valoare totala proiect: 111.848 EUR. Descriere: Prin proiect a fost dotat 'SERVICIUL PUBLIC COMUNAL - COMPARTIMENT INTRETINERE DRUMURI SI PODURI' din comuna cu un buldoexcavator modern si accesorii in vederea realizarii lucrarilor de intretinere a drumurilor, nivelare a partii carosabile, imprastiere balast si nisip, inlaturarea efectelor calamitatilor, amenajare si intretinere spatii verzi, sapaturi si excavatii, dezapezirea drumurilor publice de interes local, curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora, taierea vegetatiei de pe acostamentele drumurilor comunale si transportul acesteia. Toate acestea vor conduce la imbunatatirea conditiilor de viata pentru populatia din comunitate prin asigurarea accesului la servicii de baza de inalta calitate.


Comuna Balcani, judetul Bacau

Masura: 413-322 - Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale, PNDR 2007-2013, Valoare totala proiecte: 240361 EUR. Descriere: Dotarea Biroului de Gospodarire comunala cu un buldoexcavator modern si accesorii in vederea realizarii lucrarilor de intretinere a drumurilor, nivelare a partii carosabile, imprastiere balast si nisip, inlaturarea efectelor calamitatilor, amenajare si intretinere spatii verzi, sapaturi si excavatii, dezapezirea drumurilor publice de interes local, curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora, taierea vegetatiei de pe acostamentele drumurilor comunale si transportul acesteia. Toate acestea vor conduce la imbunatatirea conditiilor de viata pentru populatia din comunitate prin asigurarea accesului la servicii de baza de inalta calitate.

  


Comuna Sanduleni, judetul Bacau

Masura: 413-322 - Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale, PNDR 2007-2013, Valoare totala proiect: 96.100 EUR. Descriere: In urma implementarii proiectului a avut loc dotarea Serviciului Public Drumuri Comunale cu buldoexcavator modern si accesorii in vederea realizarii lucrarilor de intretinere a drumurilor, nivelare a partii carosabile, imprastiere balast si nisip, inlaturarea efectelor calamitatilor, amenajare si intretinere spatii verzi, sapaturi si excavatii, dezapezirea drumurilor publice de interes local, curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora, taierea vegetatiei de pe acostamentele drumurilor comunale si transportul acesteia. Toate acestea vor conduce la imbunatatirea conditiilor de viata pentru populatia din comunitate prin asigurarea accesului la servicii de baza de inalta calitate. 


Comuna Zemes, judetul Bacau

Masura: 413-322 - Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale, PNDR 2007-2013, Valoare totala proiect: 217.434 EUR. Descriere: Prin proiect s-a realizat amenajarea unui spatiu public de recreere pentru populatia din comuna prin crearea unei baze sportive ce permite desfasurarea a diferite activitati sportive.


Comuna Podu Turcului, judetul Bacau

Submasura 7.2 - Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mica, PNDR 2014-2020, Valoare totala proiect: 1.277.613 EUR. Prezentul proiect presupune modernizarea a noua drumuri de interes local din comuna Podu Turcului, insumand o lungime de 4,431 km, in vederea imbunatatirii conditiilor de viata a locuitorilor si asigurarii circulatiei in conditii de siguranta si confort. Implementarea proiectului va asigura accesul populatiei la servicii de baza de calitate si dezvoltarea locala.


Comuna Zemes, judetul Bacau

Submasura 7.6 - Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului culturala, PNDR 2014-2020, Valoare totala proiect: 1.702.043 EUR. Prin proiect se propune modernizarea, renovarea și dotarea căminului cultural din comuna Zemes, in vederea imbunatatirii si diversificarii ofertei culturale.


Comuna Saucesti, judetul Bacau

Submasura 7.6 - Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural, PNDR 2014-2020. Prin proiect se propune modernizarea, renovarea și dotarea căminului cultural din localitatea Săucești.