In cei cinci ani de existenta au fost semnate peste 40 de contracte de finantare ce insumeaza o valoare de aproximativ 25 milioane Euro, in cadrul programelor structurale POS CCE, POR, FEADR, dar și pe diverse alte programe guvernamentale (Scheme de ajutor de stat).

Acestora li se adauga proiecte depuse aferente perioadei de programare 2014-2020, aflate in perioada de evaluare.

Avem experienta in domenii precum: tricotaje, confectii, agricultura, selectarea si prelucrarea deseurilor, servicii medicale, modernizarea infrastructurii rutiere, constructia/ modernizarea caminelor culturale, a centrelor after-school, etc, fiind deschisi oricarei initiative de afaceri viabile.

In sinteza, am contribuit la dezvoltarea urmatoarelor proiecte:

 • 7 proiecte POSCCE 2007-2013
 • 4 proiecte POR 2007-2013
 • 5 proiecte PNDR 2007-2013, M312
 • 5 proiecte PNDR 2007-2013, M413-322
 • 1 proiect PNDR 2007-2013, M313
 • 1 proiect PNDR 2007-2013, M121
 • 1 proiect Schema de minimis
 • 1 proiect Pilonul I al PAC, Grupuri de Producatori, Realizarea documentatiei economice pentru infiintare depozit de fructe cu atmosfera controlata.
 • 2 proiecte PNDR 2014-2020, sM 6.2
 • 1proiect PNDR 2014-2020, sM 6.4
 • 7 proiecte PNDR 2014-2020, sM 7.2
 • 1 proiect PNDR 2014-2020, sM 7.6
 • 3 proiecte POR 2014-2020, axa 2.1